Skip to main content

Daily Schedule

 

Mrs. Doke’s Daily Schedule:

1st Hour: 6th Science                     8:00-8:55

2nd Hour: 6th Science                    9:25-10:15

3rd Hour: 6th Science                    10:20-11:05

4th Hour: Plan time                         11:10-12:00

5th Hour: 7th Computers/Art          12:30-1:20

6th Hour: 6th Science                      1:25-2:15

7th Hour: 6th Computers/Art           2:20-3:10

Jillian Doke

Upcoming Events

Contact Jillian Doke